อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับปฏิบัติการเดินหน้าเข้าหาไฟ “ดอยหล่อ พอแล้วไม่เผา”

อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับปฏิบัติการเดินหน้าเข้าหาไฟ สร้างการรับรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาป่า “ดอยหล่อ พอแล้วไม่เผา”
         นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เปิดเผยว่า อำเภอดอยหล่อ ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะ พูดคุย กับประชาชนในหมู่บ้านติดเขตป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลักลอบเผาป่าในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ โดยใช้ปฏิบัติการเดินหน้าเข้าหาไฟ “ดอยหล่อ พอแล้วไม่เผา” ขอความร่วมมือ สร้างการรับรู้ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ว่า นวัตกรรมใหม่ก่อเอา เก่าก่อบ่าละ เช่น คนดอยหล่อ ไม่เผา เอาไปทำปุ๋ย  คนดอยหล่อ ไม่เผา นำเอาไปขาย ที่ศูนย์รับซื้อวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านวังขามป้อม กิ่งไม้ได้ราคาตันละ 650 บาท ผนึกกำลังร่วมลาดตระเวนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัด เฝ้าระวังการลักลอบเผาป่าในเขตพื้นที่ “Follow ติดตาม สะกดรอย เกาะติด กดดัน กัดไม่ปล่อย” จัดทำแนวกันไฟ และร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่วางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติในระบบไฟดี เคาะประตูบ้าน พูดคุยกับกลุ่มคนหาของป่า  รับทราบข้อปฏิบัติ และจัดทำบัตรเข้าออกป่า เข้าทางไหนออกทางนั้น แจ้งข่าวสาร ร่วมเป็นหูเป็นตา ตั้งชื่อว่า นวัตกรรมตาดู หูฟัง หรือหูติ๊บตาติ๊บ และนำเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังมาประยุกต์ใช้ หากเกิดจุดความร้อน Hot spot ให้ดำเนินการดับไฟทันที และเฝ้าระวังจนกว่าไฟจะแล้วเสร็จ 

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 21 ก.พ. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar