เชียงใหม่ พร้อมรับมือกับฝุ่นควันในห้วงเดือน มีนาคม นี้

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5 เดือนมีนาคม นี้ เผย ตรึงกำลังควบคุม 24 ชั่วโมง หากพบไฟป่าต้องดับให้ได้โดยเร็วที่สุด
.
นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการกับทุกภาคส่วนเตรียมรับมือกับฝุ่นควันในห้วงเดือนมีนาคม ซึ่งจากสถิติในหลายปีที่ผ่านมา พบว่าเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นห้วงที่มีความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าเดือนอื่นๆ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเชิงรุกส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เข้าไปสร้างอาชีพให้กับผู้มีอาชีพหาของป่าหรือมีความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่า ประกอบกับได้จัดเตรียมทีมลาดตระเวน จัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง และเตรียมความพร้อมทางด้านอากาศยานในการป้องกันและดับไฟป่า นอกจากนี้ ยังส่งเจ้าหน้าที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อสอดส่องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงทันทีหากมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศสูงและอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
.
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตหรือช่วงเผชิญเหตุ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเมษายน จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ กำกับติดตามในระดับจังหวัดอำเภอและตำบล โดยใช้แอพพลิเคชั่น FireD ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยหรือการไถกลบ ตลอดจนเปิดจุดรับซื้อกิ่งไม้ใบไม้ต้นข้าวโพด สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขายให้องค์กรเอกชนนำไปผลิตเป็นชีวมวล พร้อมทั้งได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการตรวจจับควันดำรถ เปิดห้องฉุกเฉิน EOC ด้านฝุ่นควันในทุกโรงพยาบาลและทุก รพ.สต. และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดห้อง Safety Zone และจัดทำ Safety room ในทุกบ้าน ที่สำคัญคือมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเผชิญเหตุดับไฟป่า เพื่อดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดป้องกันการเกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นวงกว้าง ทำให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีจุดความร้อนและมีค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2566
คมสันต์  คำวงค์ /// 21 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar