เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การปลูกมะม่วงในพื้นที่อำเภอเวียงแหง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอเวียงแหง ติดตามการปลูกมะม่วง ปีการผลิตนี้มะม่วงติดช่อดอกมากถึงร้อยละ 90 เตือนเกษตรกรระวังด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง
         นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกมะม่วงในพื้นที่อำเภอเวียงแหง สำหรับปีการผลิตนี้ การติดดอกของมะม่วงมากถึงร้อยละ 90 เกษตรกรต้องเฝ้าระวังด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง ส่วนการติดผลต้องดูช่วงฤดูฝนว่าจะชะช่อมะม่วงร่วงมากน้อยเท่าไหร่ ส่วนคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย โดยในปีนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ประกอบการเข้ามาเจรจาเชื่อมโยงทางการตลาดกับกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมะม่วงแห่งชาติในปีนี้อีกด้วย
         ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ ปลูกมะม่วง 73,000 ไร่ ซึ่งอำเภอเวียงแหงเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพมีพื้นที่ปลูก 4,000 ไร่ เป็นพื้นที่อำเภอชายแดนที่เกษตรกรมีความเข้มแข็งส่งต่อความรู้ที่สั่งสมมานานถึง 30 ปี เกิดการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มะม่วง ร่วมกันวางแผนการผลิต การตลาด และควบคุมคุณภาพภายในกลุ่ม โดย พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ น้ำดอกไม้ หงส์ไข่เทอร์ จินหวง เป็นต้น จุดเด่นผลผลิตที่อำเภอเวียงแหง คือ มะม่วงมีผิวและทรงผลสวย รสชาติดี และให้ผลผลิตในช่วงท้ายฤดูกาลของประเทศไทย ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศของอำเภอเวียงแหงเป็นพื้นที่สูงมีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี 

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 22 ก.พ. 67 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar