ธ.ป.ท. ภาคเหนือ เผย ปี 2566 สามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้ลูกหนี้ในภาคเหนือได้กว่า 1 หมื่นราย

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เผยในปี 2566 ที่ผ่านมา สามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้ลูกหนี้ได้กว่า 1 หมื่นราย  ตั้งเป้าปี 2567 จะแก้ไขปัญหาหนี้ต่างๆ ให้เข้าสู่ระบบ พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในหลักเกณฑ์กู้เงิน สร้างความเป็นธรรมให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้

นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง  ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  เปิดเผยถึงการช่วยเหลือลูกหนี้ในพื้นที่ภาคเหนือว่า  ปี 2566 ที่ผ่านมา มีลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วถึง 11,456 ราย  โดยดำเนินการทั้งเขิงรุก คือการให้คำปรึกษาแก้หนี้รายย่อย รวมถึงกลุ่มบุคคลและธุรกิจรวม 354 ราย ผ่านการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร มหกรรมแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา งาน Money Expo และในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ส่วนเชิงรับ ได้ดำเนินโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนและรับเรื่องร้องเรียนรวม 9,546 ราย  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการแก้หนี้และภัยทางการเงิน  และเชิงป้องกัน ได้มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางการแก้หนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มครู เครือข่ายเกษตร และพนักงานโรงงาน รวม 1,712 ราย  

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้ตั้งเป้าที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ในระบบให้ได้  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ภายใต้กรอบการแก้หนี้ยั่งยื่นผ่านหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)  โดยเน้นแก้ไขปัญหาหนี้ในครัวเรือน ทั้งในฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้  ซึ่งลูกหนี้จะต้องมีวินัย สร้างหนี้เท่าที่จำเป็น พร้อมทั้งคอยติดตามสิทธิเงื่อนไขต่างๆ ในการกู้อยู่เสมอ  ส่วนเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันทางการเงิน หากอยู่ในการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีหลักเกณฑ์กู้เงินที่เข้มงวดมากขึ้นในปี 2567  โดยธนาคารจะต้องช่วยเหลือลูกหนี้มากขึ้น เช่น การช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา , การช่วยลูกหนี้เรื้อรังกลุ่มเปราะบางให้สามารถปิดจบหนี้ได้  ในส่วนนี้จะมีมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป  นอกจากนี้จะมีการคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นอีกด้วย

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 22 ก.พ.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar