เชียงใหม่กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ประจำปี 2567 CHIANG MAI JOB FAIR 2024

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ประจำปี 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสและส่งเสริมการมีงานทำ
.
นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “CHIANG MAI JOB FAIR 2024” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน นำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างได้พนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ  
.
สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การรับสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนหางานที่ยังว่างงานและกำลังมองหางาน หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน รวมทั้งน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการทำงาน Part-time หรือพร้อมจะทำงานประจำ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัดรองรับกว่า 1,000 อัตรา มีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 20 แห่ง
.
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครงาน ขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  โดยเอกสาร 1 ชุด ต่อ 1 บริษัท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์  0-5311-2744 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line Official : ID Line @doecmi
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 23 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar