จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังกำจัดเศษใบไม้ในศูนย์ราชการ

ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกำจัดเศษใบไม้ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลดปริมาณต้นตอเชื้อเพลิงการเผา ป้องกันการเกิดฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “คนเชียงใหม่ อาสาสู้ฝุ่นพิษ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  และลดการเผาไหม้ของเศษใบไม้ ต้นตอของแหล่งเชื้อเพลิงที่จะนำไปสู่การเผาและเกิดมลพิษทางอากาศ  โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา  นำเครื่องเป่าลม ไม้กวาด และอุปกรณ์ต่างๆ  ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นทับถมอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อดึงเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ไม่ให้เกิดการสะสมจนกลายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงในการเผาและเกิดมลพิษในอากาศ  ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน  ทั้งนี้ เศษใบไม้เหล่านี้จะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ทำปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 24 ก.พ.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar