รมต.เกษตรฯ เยือนเชียงใหม่เปิดงานปอยข้าวสาลีล้านนา ที่อำเภอสะเมิง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “ ปอยข้าวสาลีล้านนา” ครั้งที่ 4 ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเผยเกษตรกรจะมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ต้องเพิ่มรายได้ให้เป็น 3 เท่า ภายในเวลา 4 ปี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “ปอยข้าวสาลีล้านนา” ครั้งที่ 4  ซึ่งกรมการข้าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีพี่น้องเกษตรกรได้มอบดอกไม้และผ้าขาวม้าต้อนรับและให้กำลังใจ  จากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ชมนิทรรศการ แปลงพันธุกรรม และการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชเมืองหนาว  เดินชมกาดหมั้ว ตลาดนัดสีเขียว  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ข้าวสาลีสามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างมาก และยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งหากจะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน จะต้องเพิ่มรายได้ให้เป็น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ด้วยกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง

สำหรับข้าวสาลี ถือเป็นธัญพืชเมืองหนาว ที่ได้มีการนำเข้ามาทดลองปลูก ศึกษาวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี 2510 โดยกรมการข้าวและภาคีเครือข่าย รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนา ทำให้ได้พันธุ์รับรองข้าวสาลี จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวสาลีพันธุ์สะเมิง 1, พันธุ์สะเมิง 2, พันธุ์ฝาง 60 และพันธุ์แพร่ 60 ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการคั้นน้ำต้นอ่อนข้าวสาลี รำข้าวสาลี ช่อข้าวสาลีแห้ง ผลิตภัณฑ์แป้งโม่สำหรับทำขนมปังได้ 

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 24 ก.พ.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar