ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จัดกิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ครบ 94 ปี

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องในวงการนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนที่ล่วงลับ เนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ปีที่ 94 

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน  นำโดย ผศ.อาคม ตันตระกูล  ประธานชมรมฯ  พร้อมด้วย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์  ผู้บริหารสถานีวิทยุทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน  จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกในประเทศไทย  รวมถึงสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องในวงการนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนที่ล่วงลับ  เนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ปีที่ 94  ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

พระวิมลมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  กล่าวว่า  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องในการประกอบการที่ถูกที่ควร  รวมถึงมีทัศนคดีที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้

ทั้งนี้ ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ครบ 94 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระดำริของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และโทรคมนาคม พระองค์ทรงดำริตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นเมื่อ พ.ศ.2471 โดยสั่งเครื่องส่งกระจายเสียงคลื่นสั้นเข้ามาทดลอง และให้อยู่ในความควบคุมของช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ตั้งสถานีที่ตึกที่ทำการไปรษณีย์ปากคลองโอ่งอ่าง ตำบลวัดราชบูรณะเป็นครั้งแรก 

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 25 ก.พ.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar