เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุกจัด Road Show ทุกภูมิภาค หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมจัดกิจกรรม Road Show ทั่วประเทศ ดึงนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย ใส่ใจเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ในรูปแบบการ ผสมผสานและ Offline 

นางรัตนา เรือนทราย  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เปิดเผยว่า หลังจากที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมช่องทางออนไลน์ผ่านคอนเทนท์ที่หลากหลาย ส่งผลให้ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง มกราคม 2567  มีนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมถึง 94,366 คน  ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใหม่ ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างในรูปแบบการผสมผสานกิจกรรม Online และ Offline เข้าด้วยกันรวมถึงมุ่งหวังที่จะประชาสัมพันธ์ภารกิจที่หลากหลายและเป็นการกระตุ้นศรษฐกิจในมิติต่างๆ ไปจนถึงความยั่งยืนในการสื่อสารโดยเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง  โดยจะมีการจัดกิจกรรม Road Show ที่มาพร้อมกับ Design การออกแบบจำลองบรรยากาศสวนสัตว์ขนาดย่อมผสมผสานกับแนวธรรมชาติที่มาพร้อมกับระบบ Light & Sound  ซึ่งจะจัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าหัวเมืองหลักของแต่ละภูมิภาค เพื่อแนะนำสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กระตุ้นให้เกิดกระแสการจองแพคเกจท่องเที่ยวล่วงหน้า และการซื้อสินค้าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นอกเหนือจากศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงามตามธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน และประเทศจีนตอนล่าง รวมถึงบางประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 25 ก.พ.67
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar