กงสุลใหญ่จีน พร้อมสนับสนุนนักลงทุนจีน ใน จ.เชียงใหม่

กงสุลใหญ่จีน พร้อมสนับสนุนนักลงทุนจีน ใน จ.เชียงใหม่ 

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการลงทุนของชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ
จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวจีน 

ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ จัดกิจกรรม พบปะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมีนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม/
 
นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ระบุว่า ปัจจุบันประเทศจีนมีแนวคิดทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านผ่าน 4 คำ คือ มีไมตรีจิต เปิดกว้างไม่แบ่งแยก มีความจริงใจ และต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างประชาคมร่วมกัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพทั้งในด้านการท่องเที่ยว และการลงทุนซึ่งชาวจีนต่างนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวรวมถึงมีความสนใจในการลงทุนในเชียงใหม่ โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรม ซึ่งหากมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน เชื่อว่าจะทำให้นักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต  

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของสถานกงสุลจีน พบว่า มีคนจีนที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเดินทางมาพำนักในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกว่า 20,000 คน โดยเป็นนักศึกษา 10,000 คน และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มาอยู่อาศัยหลังเกษียณ ซึ่งสถานกงสุลพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ในด้านต่าง ๆ ในอนาคตด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar