เชียงใหม่ เผย ที่ผ่านมาใช้อากาศยานดับไฟป่าได้กว่า 300 จุด

จังหวัดเชียงใหม่ เผย การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วงที่ผ่านมา โดยระดมสรรพกำลังและใช้อากาศยานเข้าช่วยดับไฟป่าแล้ว 129 ครั้ง สามารถดับไฟป่าได้กว่า 300 จุด
.
นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถิติการเกิดจุดความร้อนในห้วงวันที่ 1 ม.ค. - 11 มี.ค. 67 มีจุดความร้อนเกิดขึ้นทั้งหมด 2,260 จุด หากเทียบในห้วงเวลาเดียวกันกับปี 2566 เกิดจุดความร้อน 3,771 จุด ลดลงถึง 1,511 จุด และมีวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานทั้งหมดเพียง 28 วัน ขณะที่พื้นที่เผาไหม้จังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 17 ของประเทศ มีพื้นที่เผาไหม้ 68,685 ไร่ อย่างไรก็ตามจากแผนที่จุดความร้อนรายวันจากดาวเทียม พื้นที่ประเทศไทยและประเทศรอบข้างแสดงถึงจุดความร้อนบริเวณโดยรอบของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ และจังหวัดใกล้เคียงอย่างแม่ฮ่องสอน  ที่เริ่มมีจุดความร้อนปะทุขึ้นอย่างหนัก ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตก ทำให้ฝุ่นควันในพื้นที่ข้างเคียงลอยเข้ามาปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นในช่วงนี้ 
.
สำหรับการใช้อากาศยานในการช่วยดับไฟแล้วทั้งหมด 129 ครั้ง ใช้น้ำ 278,500 ลิตร และสามารถดับไฟป่าได้กว่า 300 จุด อย่างไรก็ตามยังได้มีการยกระดับสถาการณ์โดยให้ อปท. ทุกแห่ง เร่งจัดหาหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ มีการใช้มาตรการทางกฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาดและตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดลักลอบเผาได้ เพื่อส่งดำเนินคดี รางวัลละ 10,000 บาท อีกทั้งยังได้มีการประกาศปิดป่าในพื้นที่อนุรักษ์ 19 แห่ง และมีการระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรสาธารณภัย อากาศยาน อุปกรณ์ดับไฟป่า จากทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนและหน่วยทหาร อปท. ในการควบคุมและป้องกันไฟป่า พร้อมกับดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนโดยให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 13 มี.ค. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar