คุณกำลังรับฟัง AM 1476 KHz
Play
AM 1476 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงที่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ได้ดีที่สุดในสมัยนั้นดำเนินการส่งกระจายเสียงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด และเพื่อความมั่นคงของชาติ
สถานี : AM 1476 KHz
วันที่ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
ผังรายการ AM 1476 KHz
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่
No Data
image
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งยกระดับแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนจัดการที่ดินและป่าไม้ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้
image
จังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการ ช่วยรับซื้อผักกาดขาวและกะหล่ำปลี เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
image
ประกันสังคมจัดประชุมวิชาการ ก้าวสู่ประกันสังคมที่ทันสมัย ยกระดับชีวิตของผู้ประกันตน
image
เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำร่องท้องถิ่นต้นแบบลดภาวะเรือนกระจก ยกระดับเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image