ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2566 นั้น

   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th หรือเบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar