สถานี :
วันที่ : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

image
จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
image
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง หวังเกิดฝนในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร บรรเทาภัยแล้งและลดฝุ่น PM 2.5
image
สถาบันพระปกเกล้า เปิดพื้นที่หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เผยแพร่เรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ
image
กกต.เปิด 4 ช่องทางลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง-นอกราชอาณาจักร 25 มี.ค.- 9 เม.ย.นี้
image
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกพ่นละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5 ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
image
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
image
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง หวังเกิดฝนในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร 4 จังหวัด
image
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประจำปี 2566 เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของชาวล้านนา พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
image
การกีฬาแห่งประเทศไทย เลือกใช้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นจุดปล่อยตัวการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Doi Inthanon Thailand by UTMB 2023 มุ่งให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
image
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนร่วมงาน U2T for BCG RMUTL เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
image
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
image
เทศบาลเมืองแม่เหียะ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
image
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประสานความร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่
image
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
image
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำ อปพร. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image