ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่า บริเวณสะพานระแกง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า บริเวณสะพานระแกง ยืนยัน จะเห็นภาพแลนด์มาร์คแห่งใหม่ชัดเจนขึ้น
         นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สะพานคลองแม่ข่า (ระแกง) บริเวณชุมชนกำแพงงาม เชื่อมต่อชุมชนหัวฝาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแม่ข่า เตรียมสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บริเวณริมสองฝั่งคลองแม่ข่าในพื้นที่ชุมชนกำแพงามเชื่อมต่อชุมชนหัวฝาย ในอนาคตจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์จะมีสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือ ยืนยัน จะเห็นความสวยงามของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ชัดเจนขึ้นไม่เกินเดือนกันยายน 2565 นี้อย่างแน่นอน
         ทั้งนี้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำในเขตอำเภอแม่ริม กลางน้ำ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปลายน้ำในส่วนของอำเภอหางดง เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมามีชีวิตอีกครั้ง ตามแผนแม่บทของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองแม่ข่าอีกด้วย

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ //////// 12 ก.ค. 65
 

 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :