จังหวัดเชียงใหม่ สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา” โมเดล

วันนี้ (21 พ.ย. 65) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565  ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” (ป่าไผ่โมเดล) ตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า ไม่ว่าโลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็ยังคงเป็นแนวทางสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชน ซึ่งหากเราให้ความสำคัญและผลิตอาหารเองได้ โดยไม่ทิ้งที่ดินให้ว่างเปล่า ประชาชนก็จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด และคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น ซึ่งเมื่อผลผลิตทางการเกษตรสามารถเลี้ยงคนไทยได้อย่างเพียงพอแล้ว ส่วนที่เหลือก็ยังส่งไปเลี้ยงชาวโลก ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย
การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา” และให้เกิดผู้นำพัฒนาที่อยู่ในชุมชน  ซึ่งจะสามารถนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน จนนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ  

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ผู้ทรงพระราชทานศาสตร์พระราชา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้พสกนิกรมีความรู้พื้นฐานในการประกอบสัมมาอาชีพ และสามารถขยายผลสู่การช่วยเหลือคนในชุมชน

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่ // 21 พ.ย.65
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :