สคร.1 แนะประชาชนเตรียมรถให้พร้อม ก่อนเดินทางไกลช่วงวันหยุดยาว

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แนะประชาชนเตรียมรถให้พร้อม ก่อนเดินทางไกลช่วงวันหยุดยาว ในช่วงเดือนธันวาคมนี้


               แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ประเทศไทยมีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เช่น วันพ่อแห่งชาติ และวันรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเข้าใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก และอาจมีการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่มากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มีโอกาสที่จะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น จากสถิติศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -  23 พ.ย. 65 พบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสะสม รวม 847,317 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 36-60 ปี โดยพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือ รถยนต์ 
               ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ดังนี้ 1.ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  2.คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ควรมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ ลมชัก เป็นต้น ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ 6-8 ชั่วโมง 3.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน และในขณะขับขี่,คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง และหากมีเด็กร่วมเดินทางควรพิจารณาใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat)  4.ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร  ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 5.ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย  6.ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ปฏิบัติตามป้ายเตือน หากขับรถระยะทางไกลอาจเกิดความเมื่อยล้า ควรหยุดพักหรือมีคนช่วยเปลี่ยนกันขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้โทรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที โทร 1669 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”
นายฉลาด กันทะยัด/ ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่ / 30 พ.ย. 2565

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :