เชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2566

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี  2566 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

พระครูปริยัติ  เจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ  เปิดเผยว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารร่วมกับ คณะสงฆ์และหลายหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี  2566 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2566

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ในปีนี้มีกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้น ได้แก่ การอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบรมมหาราชวังมายังจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  จากนั้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. จะมีขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และจะมีพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.10 น. 

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2566 ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอื่นๆ เนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่ // 18 พ.ค. 66
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar