จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวห้องลดฝุ่นแรงดันบวกที่โรงเรียนวัดดอนจั่นเป็นแห่งแรก ในแพลตฟอร์มห้องลดฝุ่นเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวห้องลดฝุ่นแรงดันบวกแห่งแรก ติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพอากาศ 3 ฟังก์ชัน สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่เด็กเล็ก ลดค่าฝุ่นภายในห้องได้มากกว่าร้อยละ 50 ในแพลตฟอร์มห้องลดฝุ่นเชียงใหม่ ที่โรงเรียนวัดดอนจั่น
         นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวภาคเหนือ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทำห้องลดฝุ่นแรงดันบวก ที่โรงเรียนวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบูรณาพัฒนา และต่อยอดอากาศสะอาดเชียงใหม่หรือโครงการฟ้าม่วน เป็นห้องลดฝุ่นแรงดันบวกแห่งแรกที่เข้าร่วมในโครงการห้องลดฝุ่นเชียงใหม่ และเป็นต้นแบบห้องลดฝุ่นระดับ 3 ดาว ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องลดฝุ่นของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อลดปัญหาสุขภาพของเด็กเล็กและตอบรับนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการจัดทำห้องลดฝุ่น โดยห้องลดฝุ่นแรงดันบวกของโรงเรียนวัดดอนจั่นมีขนาด 36 ตารางเมตร มีจุดเด่นในระบบควบคุมคุณภาพอากาศ 3 ฟังก์ชัน คือ มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ที่เสริมการทำงานร่วมกับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศพร้อมระบบการวัดค่าฝุ่นด้วยเครื่อง DustBoy  ซึ่งพบว่าระบบที่ติดตั้งสามารถลดค่าฝุ่นภายในห้องได้มากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นภายนอกห้อง 
         ทั้งนี้ จากการคาดการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านอาจลอยเข้ามาปกคลุมในประเทศไทย ทำให้ค่าคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ มีฝุ่นควันสูงเกินมาตรฐานได้ การเตรียมรับมือก่อนเข้าสู่สถานการณ์จริงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และประชาชนทุกคน

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 27 ม.ค. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar