ทต.ขี้เหล็ก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Care giver)

เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Care giver)
.
ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Care giver) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขี้เหล็กและภาคีเครือข่าย โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเบื้องต้น การทำกายภาพบำบัด การดูแลส่งเสริมสุขภาพรวมไปถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ให้แก่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care giver) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม สิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลแก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
.
นอกจากนี้ นายกเทศบาลตำบลขี้เหล็กร่วมกับภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมบ้านในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนอีกด้วย
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 22 เม.ย. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar